Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, F.H.U. OKNODAR Dariusz Lanc  z siedzibą w Żorach 44-240, ul. Moniuszki 19, NIP 651 – 159 – 61 - 84 , REGON 2426642455 informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. OKNODAR Daiusz Lanc z siedzibą w Żorach 44-240, ul. Moniuszki 19, NIP 651 – 159 – 61 - 84 , REGON 2426642455 , e-mail: biuro@oknodar 2. Dane które będą przetwarzane przez administratora to: imię, nazwisko, adres zamieszkania / adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, w przypadku firmy nr NIP 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora, b. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), c. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń, d. weryfikacji wiarygodności płatniczej, e. wsparcia obsługi, f. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 4. administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) 5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: biuro rachunkowe, Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji), firmy świadczące usługi montażu. 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. 7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochrony danych osobowych, 9. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy. 10.Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji(profilowaniu).

 OKNODAR Dariusz Lanc
Moniuszki 19
44-240 Żory
NIP: 651-159-61-84
Telefon: +48 509 442 534  e-mail: biuro@oknodar.pl